Контакти

Адрес на управление:

гр.Ямбол, ж-к „Златен Рог“ 27 ет.14

Телевизионо студио:

гр.Ямбол, ж-к „Златен рог“ 27 ет. 14

Електронна поща: diana.tv@abv.bg

Уеб сайт: www.dk-tv.com

Телефони за контакти:

Редакционен телефон: 0895 618 637

Реклама: 0895 618 637, 0895 618 607, 0898 628 123

Офиси и каси за плащане на Диана Кабел ТВ ООД

Аварии в ТВ мрежата: 046 66 20 20, 046 66 20 21


Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69

Тел: 02 9708810 Факс: 02 9733769

Електронна поща: office@cem.bg

Уеб сайт: www.cem.bg

Документи:

ИЗТЕГЛИ: Общи условия Диана Кабел ТВ ООД

ИЗТЕГЛИ: Политика за защита на личните данни на сайта Диана Кабел ТВ ООД

Използвани интерфейси от Диана Кабел ТВ ООД

ИЗТЕГЛИ: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНАТА ТРЪБНА МРЕЖА НА ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД