Ценова листа Диана Кабел ТВ ООД

Диана Кабел ТВ ООД и Оптинет ООД предлагат съвместно услуга телевизия и Интернет в Ямбол, Сливен, Тополовград, Стралджа и в над 40 селища на териториите на общините Тунджа, Стралджа и Сливен.

Всички предлагани услуги на Диана Кабел ТВ ООД и Оптинет ООД са без обвързващи договори.

1.) Пакетна услуга Интернет и Цифрова телевизия

1.1.) Премиум: месечна такса 22.90 лв.

Включва неограничен Интернет достъп (скорост 64Mbit/s) + цифров пакет от телевизиони програми + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор

1.2.) Премиум + HD: месечна такса 24.90 лв.

Включва неограничен Интернет достъп (скорост 64Mbit/s)+ цифров пакет от телевизиони програми + пакет с допълнителни HD програми + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор

За абонамент на Премиум + HD пакет е необходимо използването на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта

1.3.) Премиум + HD + Спорт: месечна такса 28.90 лв.

Включва неограничен Интернет достъп (скорост 64Mbit/s)+ цифров пакет от телевизиони програми + пакет с допълнителни HD програми + допълнителен пакет Спорт + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор

За абонамент на Премиум + HD + Спорт пакет е необходимо използването на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта

2.) Аналогова телевизия: месечна такса 12 лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

3.) Цифрова телевизия: месечна такса 15 лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

4.) Пакет HD програми: 2 лв.

Само в пакет с цифрова телевизия + включване на Ка модул и смарт карта.

Включване допълнителен приемник: еднократно заплащане от 20 лв.

Включване на Ка модул: за първи, еднократно заплащане от 20 лв.

За втори Ка модул, еднократна цена от 30 лв., за трети Ка модул еднократна цена от 40 лв.

Смарт карта: еднократно заплащане от 3 лв.

Настройка на телевизор: 5 лв.

Аварии в ТВ мрежата: 046 66 20 20, 046 66 20 21

5.) Интернет

Икономичен (скорост 64Mbit/s) потребление до 30Gb: 15 лв.

Премиум (скорост 64Mbit/s) неограничено потребление: 19.90 лв.

Посещение на адрес на клиент за настройка на рутер: 10 лв.

Рутера Ви ще бъде настроен безплатно, ако сами го донесето в офис Диана Кабел ТВ ООД на адрес Златен Рог 27 (срещу градски стадион)

За повече информация относно включване към мрежата на Диана Кабел ТВ ООД, моля, свържете се с нашите телефони за техническа поддръжка 046 66 21 12, 046 66 20 20

Офиси и каси за плащане на Диана Кабел ТВ ООД